Jämställd Musik

Debattämne om jämställd scen / musik

Kvinnor i musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk

 • KUPP! – Kvinnor upp på pulsen! – KUPP! vill stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
 • Chick Singer Night Sverige – Ett musikevenmang som lyfter fram kvinnliga musiker och låtskrivare, ursprungligen från USA
 • Nätverket 50-50 – Vill ha 50/50 i hela musikbranschen.
 • Focus La Femme – Fokuserar på alla talangfulla kvinnliga aktörer i musikbranchen – bl.a artister, musiker och låtskrivare!
 • Evterpe – Evterpe bedriver forskning om kvinnliga kompositörer och arbetar för att lyfta fram dessa, både historiskt och i nutid.
 • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
 • Chick Singer Night USA – Det ursprungliga Chick Singer NIght
 • Ladyfest – Kulturparty med kvinnliga artister, finns för närvarande i Göteborg och Umeå. Vem som helst kan anordna sin egen Ladyfest!
 • Girls Rock Camp Alliance –
 • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
 • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
 • Gogirlsmusic – Organisation för kvinnliga independent artister. baserad i USA.
 • Lilith Fair – Stor festival i USA för kvinnliga artister som pågick 1997-99. samt 2010.
 • donnamobile.se – Läs om och lyssna på kvinnliga musiker i Sverige från 40-talet och framåt
 • Jämställd festival – Presenterar statistik/info, samt debatterar och verkar genom olika projekt för en jämställdare musikscen.
 • Femtastic – Femtastic är ett boknings- och produktionsbolag. som verkar för organisering av kvinnliga aktörer i musik- och kulturbranschen.
 • Du är Queen – Du är Queen är ett projekt som riktar sig till kvinnliga musiker i Västerbotten som vill göra en professionell satsning på sin musik
 • WIMUST – Women in music uniting strategies for talent,, projekt med EU-stöd.

Jämställdhet

Här har vi listat organisationer och myndigheter som arbetar med jämställdhet

 • Män för jämställdhet – Arbetar för att engagera män och pojkar i jämställdhet, för både kvinnors och mäns skull.
 • Rättviseförmedlingen – Listar kvinnliga proffs inom olika yrkesområden
 • Dialog Värdegrund – Verktygswebben för dialog om demokrati och mänskliga rättigheter
 • DO – Diskrimineringsombudsmannen
 • Sveriges Kvinnolobby – Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer och är också den svenska sektionen inom The European Women´s Lobby.

Medienytt: VÅREN 2014

ARTISTER STÖDJER FI:s VALKAMPANJ

En mängd namnkunnniga artister, många kvinnliga, men även manliga finns bland dem som medverkar på Feministiskt Initiativs samlings CD.
Robyn, The Knives, Marit Bergman och Nina Persson av några av de 50-talet medverkande.
Att frågor om jämställdhet ligger i tiden och behöver lyftas fram, visar sig på många håll och kanter just nu! …

Medienytt: HÖSTEN 2013

Det svenska musikundret

I SVT:s Agenda den 15:e december diskuterades “det svenska musikundret” – Sveriges internationella framgångar  i ett samtal med artisten Alina Devecerski och Musikförläggarnas Nutta Hultman. Fortfarande är det väldigt få kvinnor i producent- och låtskrivarleden, och ljudtekniker och instrumentalister är också övervägande män. För att förändra behövs fler kvinnliga förebilder. …