Jämställd Musik

Debattämne om jämställd scen / musik

Kvinnor i musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk.
Sverige

 • EQLovesMusic – Nätverk för kvinnliga producenter (Göteborg). Arrangerar den årliga festivalen EQLovesFestival
 • Upfront Producer Network – Nätverk med kvinnliga producenter
 • Epos – nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans
 • KUPP! – Kvinnor upp på pulsen! – KUPP! vill stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
 • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
 • Nätverket 50-50 – Vill ha 50/50 i hela musikbranschen.
 • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
 • Jämställd festival – Presenterar statistik/info, samt debatterar och verkar genom olika projekt för en jämställdare musikscen.
 • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
 • Ladyfest – Kulturparty med kvinnliga artister, finns för närvarande i Göteborg och Umeå. Vem som helst kan anordna sin egen Ladyfest!
 • Focus La Femme – projekt för att lyfta kvinnliga artister  (Trollhättan)

Internationellt

 • sheisthemusic – a nonprofit organization increasing the number of women working in music – songwriters, engineers, producers, artists and industry professionals.
 • shesaid.so
 • shesaid.so Sverige
 • Keychange– internationellt projekt för att uppnå en jämställd musikbransch
 • Female songwriters day – Female Songwriters Day is an initiative started at Songwriters Academy of Sweden / Musikmakarna to boost female and non binary songwriters and producers worldwide.
 • Rock Donna – medlem i Girls Rock Camp Alliance, verksam i Finland
 • Girls Rock Camp Alliance 
 • Gogirlsmusic – Organisation för kvinnliga independent artister baserad i USA.
 • Chick Singer Night – Konsertprojekt för kvinnliga artister (USA)
 • Lilith Fair – Stor festival i USA för kvinnliga artister som pågick 1997-99 som inspirerat till många initiativ. Ett försök till nystart gjordes 2010.
 • WIMUST – Women in music uniting strategies for talent,, projekt med EU-stöd.

Jämställdhet

Här har vi listat organisationer och myndigheter som arbetar med jämställdhet

 • DO – Diskrimineringsombudsmannen
 • Sveriges Kvinnolobby – Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer och är också den svenska sektionen inom The European Women´s Lobby.
 • MÄN – Arbetar för att engagera män och pojkar i jämställdhet, för både kvinnors och mäns skull.

Medienytt: VÅREN 2014

ARTISTER STÖDJER FI:s VALKAMPANJ

En mängd namnkunnniga artister, många kvinnliga, men även manliga finns bland dem som medverkar på Feministiskt Initiativs samlings CD.
Robyn, The Knives, Marit Bergman och Nina Persson av några av de 50-talet medverkande.
Att frågor om jämställdhet ligger i tiden och behöver lyftas fram, visar sig på många håll och kanter just nu! …

Medienytt: HÖSTEN 2013

Det svenska musikundret

I SVT:s Agenda den 15:e december diskuterades ”det svenska musikundret” – Sveriges internationella framgångar  i ett samtal med artisten Alina Devecerski och Musikförläggarnas Nutta Hultman. Fortfarande är det väldigt få kvinnor i producent- och låtskrivarleden, och ljudtekniker och instrumentalister är också övervägande män. För att förändra behövs fler kvinnliga förebilder. …