Jämställdhet

Här har vi listat organisationer och myndigheter som arbetar med jämställdhet

  • DO – Diskrimineringsombudsmannen
  • Sveriges Kvinnolobby – Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer och är också den svenska sektionen inom The European Women´s Lobby.
  • MÄN – Arbetar för att engagera män och pojkar i jämställdhet, för både kvinnors och mäns skull.