Kvinnor – musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk.

Sverige & Norden

 • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
 • Upfront Producer Network – Nätverk med kvinnliga producenter
 • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
 • Konstmusiksystrar Ett nätverk för tonsättare och ljudkonstnärer inom konstmusik som definierar sig som kvinnor eller transpersoner.
 • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
 • Epos – nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans
 • shesaid.so Sverige Ett nätverk med bredd som arbetar för en jämställd musikbransch. Omfattar alla roller inom musikbranschen
 •  Rockdonna   Svenskspråkig musikförening i Finland vars syfte är att stödja och inspirera flickor, kvinnor och transpersoner att stärka sina musikaliska och sociala självförtroenden genom utövande och skapande av musik.
 • På Facebook finns ett antal svenska grupper / nätverk för kvinnor och ickebinära i branschen. Den största gruppen är tveklöst Jag är musiker och kvinna! startad av Gabriella Åström 2013, med ca 5000 medlemmar.
  Ur presentationen: Denna grupp finns till för att visa att vi är många grymma musiker som är kvinnor/trans/queer/icke-män. Övriga grupper är bl a Musikgäris  och Kvinnliga Musikernätverket.

Internationellt

 • sheisthemusic – a nonprofit organization increasing the number of women working in music – songwriters, engineers, producers, artists and industry professionals.
 • shesaid.so Ett internationellt nätverk med bredd som arbetar för en jämställd musikbransch. Omfattar alla roller inom musikbranschen
 • Keychange– internationellt projekt för att uppnå en jämstäl ld musikbransch
 • WIJO (Women In Jazz Organisation) Women In Jazz Organization (New York, USA) is a collective of over 500 professional Jazz Musicians and Composers who identify as Women or Gender Non-Binary. 
 • Female songwriters day – Female Songwriters Day is an initiative started at Songwriters Academy of Sweden / Musikmakarna to boost female and non binary songwriters and producers worldwide.
 • Rock Donna – medlem i Girls Rock Camp Alliance, verksam i Finland
 • Girls Rock Camp Alliance 
 • Chick Singer Night – Konsertprojekt för kvinnliga artister (USA)
 • WIMUST – Women in music uniting strategies for talent,, projekt med EU-stöd.
  Historiskt:
 • Gogirlsmusic – Organisation för kvinnliga independent artister baserad i USA (1996-2017).
 • Lilith Fair – Stor festival i USA för kvinnliga artister som pågick 1997-99 som inspirerat till många initiativ. Ett försök till nystart gjordes 2010. (en av inspirationskällorna till Lilith Eves föreningsnamn)

Historiskt, Sverige (ett axplock):

 • Jämställd festival – Presenterade 2012-2017 statistik över könsfördelningen på svenska musikfestivaler
 • Evterpe – kvinnor i musik (1996-2017) var en förening som verkade för att lyfta fram kvinnliga musiker och kompositörer, bl a gav föreningen ut CD och nothäftet Gömda skatter – sånger av kvinnor från fem sekler som bl a används i svenska skolan.
 • Chick Singer Night Stockholm  – arrangerades under några år (t o m 2013) som ett systerprojekt till Chick Singer night USA . Ett event med kvinnliga låtskrivare/artister och med Monica Dominique som kapellmästare för ett kvinnligt husband.