Mål och visioner

Detta vill Lilith Eve

Vi vill vara en kraft att räkna med för kvinnliga låtskrivande artister,  en kraft att räkna med gällande jämställdhetsarbetet inom musikområdet och en aktör som lyfter fram kvinnlig kompetens inom musikområdet.

Nätverk och samarbeten
Vi vill skapa och söka positiva samarbeten med andra musik och -jämställdhetsorganisationer, grupper och nätverk  genom projekt, samverkan och idéutbyte. Långsiktigt vill vi även utvidga detta till att omfatta internationella samarbeten.

Utveckling  och stöd för medlemmar
Vi vill att föreningens medlemmar ska beredas utvecklingsmöjligheter inom sitt område och ett positivt, stödjande nätverk. Detta kan bl.a. ske genom kurser, seminarier och musikarrangemang. Medlemmarna ska också uppmuntras att själva ta initiativ och genomföra projekt och arrangemang med föreningens stöd.

Kvinnligt ledarskap
Som kvinnliga låtskrivare i en manligt dominerad arbetsmiljö behöver vi stärka vår självkänsla som konstnärliga ledare. Vi behöver mod för att ta plats, ställa krav, bibehålla vår integritet, ta beslut och bli tagna på allvar. Lilith Eve vill stödja sina medlemmar att utveckla sitt konstnärliga ledarskap.

Makt att synas – makt att påverka
Kvinnliga musiker och konstnärer behöver synas och ta mera plats i media och i musikbranschen. Lilith Eve lyfter genom evenemang och publika projekt fram  flera kvinnliga musikkonstnärer. Vi vill ge nya kreativa talanger chans att  utvecklas och möta sin publik och erfarna talanger inspirerande sammanhang för samarbeten, evenemang och projekt.

Samarbete istället för konkurrens
Vi vill uppmuntra  kvinnor att samarbeta och stödja varandra  istället för att konkurrera, och genom det stärka sin identitet i en manligt dominerad bransch. Detta handlar ytterst om självkänsla och mod, -att se sitt eget oberoende värde.
Vi tror att samarbete och gemenskap  är något som ger effektiva resultat och god utveckling för den enskilda konstnären även i en konkurrensinriktad bransch som musik.

Arbete mot diskriminering
Vi vill motverka all diskriminering och begränsande kategorisering  gällande kön, etnicitet, ålder etc. Vi vill se ett musikliv där många får plats med mycket olika uttryck, bakgrund och förutsättningar, med tonvikt på musikens och konstens egenvärde.

Alternativa budskap och förebilder
Media utsätter oss konstant för budskap som framhäver kropps och -utseendefixering, ytligt chablonmässiga könsroller, brist på empati och egocentrerad individualism i dess negativa form. Vi vill visa i media och för publik att det finns alternativa budskap och roller  att identifiera sig med och relatera till!

Kompetensutveckling:”okvinnligt ”
Vi vill uppmuntra kvinnliga låtskrivare/artister att komplettera  och utveckla sin kompetens inom de delområden som är traditionellt ”okvinnliga”, som ljudteknik, ledarskap, produktion och instrumentalkunskap, samt skapa samarbeten och möten med och goda kvinnliga förebilder inom dessa områden för våra medlemmar.

Vårt mål är positiv samverkan
Lilith Eves arbete  för  jämställdhet  och för att stärka och stödja kvinnors utveckling och ställning  i musiklivet går hand i hand med ett positivt samarbete med våra manliga såväl som kvinnliga kollegor och aktörer i musikområdet. Vår vision är en positiv samverkan mellan alla aktörer, -och flera kvinnor som tar plats med sin fulla kapacitet och på sina egna villkor inom musikområdet.