Vår personuppgiftspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj gäller GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) och vi på Lilith Eve vill informera om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Läs mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Lilith Eve använder medlemmars personuppgifter för medlemsregister, mejlutskick och dylikt. Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra vår förenings åtaganden.

Säkerhet

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Lilith Eve:s åtaganden ska ha tillgång till personuppgifterna.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du som får våra nyhetsbrev

För att du ska kunna ta del av vårt Nyhetsbrev behöver vi hantera dina personuppgifter (i detta fall din e-postadress). Vi hoppas att du vill fortsätta att ta emot våra Nyhetsbrev, men om du inte vill stå kvar som mottagare kan du alltid avregistrera dig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Lilith Eve’s kassör, se sidan Kontakt
E-post: kassor (at) lilitheve.se
Besöksadress: Musikföreningen Lilith Eve, c/o Musikerförbundet, Alströmergatan 23, 112 47 Stockholm

Förteckning över personuppgiftshantering

Kontaktuppgifter till den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna.
Lilith Eve’s kassör, se sidan Kontakt
E-post: kassor (at) lilitheve.se
Besöksadress: Musikföreningen Lilith Eve, c/o Musikerförbundet, Alströmergatan 23, 112 47 Stockholm

Frågor och svar

Vad uppgifterna används till.
Svar: Vi för register över våra medlemmar.

Vilka kategorier av personer och uppgifter som förekommer.
Svar: Medlemmar: namn, e-post, telefon, personnummer, adress.

Tidsgräns för borttagning av uppgifter, om möjligt.
Svar: När de inte längre är medlemmar eller anställda.

Beskrivning av säkerhetsåtgärder som används vid behandling, om möjligt.
Svar: Molnbaserat med anti-virusprogram och säkerhetskopiering som skydd. Endast berörd personal hanterar personuppgifter.