Medienytt: HÖSTEN 2013

Det svenska musikundret

I SVT:s Agenda den 15:e december diskuterades ”det svenska musikundret” – Sveriges internationella framgångar  i ett samtal med artisten Alina Devecerski och Musikförläggarnas Nutta Hultman. Fortfarande är det väldigt få kvinnor i producent- och låtskrivarleden, och ljudtekniker och instrumentalister är också övervägande män. För att förändra behövs fler kvinnliga förebilder.

Musikindustrins reporter vill i en kommentar till programmet lyfta fram vilka bra kvinnliga producenter som de facto finns.

ÄR SVERIGES FESTIVALSCEN JÄMSTÄLLD?

Föreningen Jämställd festival har granskat könsfördelningen på 25 av sommarens festivaler 2013. 77% av musikakterna var mansdominerade, 19% kvinnodominerade och 4 mixade. På Sveriges 10 största festivaler var siffrorna nästan likadana – 76% mansdominerade akter, 19% kvinnodominerade akter och 5% mixade.

FATTA!

Musiknätverket Femtastic och Stiftelsen Crossing Boarders har gjort gemensam sak och samverkar i projektet FATTA, för att verka för ett samhälle fritt från sexuellt våld. En låt har producerats och berättelser från verkligheten har samlats in.

Måndagen den 7 oktober anordnas en Manifestation utanför Riksdagen i Stockholm kl.11:00,  där de insamlade berättelserna kommer att läsas upp.  Artister och performancekonstnärer som vill bidra till manifestationen välkomnas. Manifestationen pågår fram till kl. 17:00:

För mera info se hemsidor:

KVINNLIGA TONSÄTTARE ALLTJÄMT OSYNLIGA

Endast 7 procent av musiken som framförs på svenska konserthus spelåret 2013-2014 är skriven av kvinnor. Det visar föreningen Kvasts, Kvinnlig anhopning av svenska tonsättares, årliga sammanställning av de svenska orkestrarnas repertoar.
– Många unga tjejer som är intresserade av musik förstår inte ens att kvinnor kan bli tonsättare eller att det finns kvinnliga tonsättare, säger Stina Lyles, ordförande Kvast.

Läs mer:

WIMUST

Women in music uniting strategies for talent  är ett  projekt med  EU-stöd som grundar  sig på EU:s resolution om lika rättigheter i scenkonsten. I september hölls en konferens i London.

”The status of women composers is constantly under threat: only 1% of their music (traditional, popular, classical, and contemporary) is programmed by state funded institutions as confirmed by the French Culture Ministry, and 89% of public arts and culture institutions are directed by men. The 2010 BBC Promenade season of 76 concerts, programmed music by only 7 women composers (4.5% of whole). This professional discrimination is extremely insidious and rarely admitted, leaving skills and talents unexploited, damaging artistic dynamism, influence and economic development.”