Kvinnor i musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk.
Sverige

 • EQLovesMusic – Nätverk för kvinnliga producenter (Göteborg). Arrangerar den årliga festivalen EQLovesFestival
 • Upfront Producer Network – Nätverk med kvinnliga producenter
 • Epos – nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans
 • KUPP! – Kvinnor upp på pulsen! – KUPP! vill stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
 • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
 • Nätverket 50-50 – Vill ha 50/50 i hela musikbranschen.
 • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
 • Jämställd festival – Presenterar statistik/info, samt debatterar och verkar genom olika projekt för en jämställdare musikscen.
 • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
 • Ladyfest – Kulturparty med kvinnliga artister, finns för närvarande i Göteborg och Umeå. Vem som helst kan anordna sin egen Ladyfest!
 • Focus La Femme – projekt för att lyfta kvinnliga artister  (Trollhättan)

Internationellt

 • sheisthemusic – a nonprofit organization increasing the number of women working in music – songwriters, engineers, producers, artists and industry professionals.
 • shesaid.so
 • shesaid.so Sverige
 • Keychange– internationellt projekt för att uppnå en jämställd musikbransch
 • Female songwriters day – Female Songwriters Day is an initiative started at Songwriters Academy of Sweden / Musikmakarna to boost female and non binary songwriters and producers worldwide.
 • Rock Donna – medlem i Girls Rock Camp Alliance, verksam i Finland
 • Girls Rock Camp Alliance 
 • Gogirlsmusic – Organisation för kvinnliga independent artister baserad i USA.
 • Chick Singer Night – Konsertprojekt för kvinnliga artister (USA)
 • Lilith Fair – Stor festival i USA för kvinnliga artister som pågick 1997-99 som inspirerat till många initiativ. Ett försök till nystart gjordes 2010.
 • WIMUST – Women in music uniting strategies for talent,, projekt med EU-stöd.