Kvinnor – musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk.

Sverige

  • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
  • Upfront Producer Network – Nätverk med kvinnliga producenter
  • KUPP! – Kvinnor upp på pulsen! – KUPP! vill stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
  • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
  • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
  • Epos – nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans

Internationellt