Kvinnor – musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk.

Sverige & Norden

 • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
 • Upfront Producer Network – Nätverk med kvinnliga producenter
 • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
 • Konstmusiksystrar Ett nätverk för tonsättare och ljudkonstnärer inom konstmusik som definierar sig som kvinnor eller transpersoner.
 • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
 • Epos – nätverk som verkar för att öka jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans
 • shesaid.so Sverige Ett nätverk med bredd som arbetar för en jämställd musikbransch. Omfattar alla roller inom musikbranschen
 •  Rockdonna   Svenskspråkig musikförening i Finland vars syfte är att stödja och inspirera flickor, kvinnor och transpersoner att stärka sina musikaliska och sociala självförtroenden genom utövande och skapande av musik.
 • På Facebook finns ett antal svenska grupper / nätverk för kvinnor och ickebinära i branschen. Den största gruppen är tveklöst Jag är musiker och kvinna! startad av Gabriella Åström 2013, med ca 5000 medlemmar.
  Ur presentationen: Denna grupp finns till för att visa att vi är många grymma musiker som är kvinnor/trans/queer/icke-män. Övriga grupper är bl a Musikgäris  och Kvinnliga Musikernätverket.

Internationellt

Kvinnor – musiknätverk Läs mer »