Radio Lilith – bakgrund

FRÅN IDE TILL VERKLIGHET

RADIO LILITH 2010-11

Hösten 2009 började  en idé gro om ett radioprogram för Lilith Eve.  Där skulle man kunna spela medlemmars musik och även debattera/diskutera kring genus och jämställdhet med olika musikaktörer och systerföreningar.  En ansökan om stöd där extra resurser fanns att söka på kort varsel gav resultat -och förarbetet kunde börja under våren 2010!

Programgruppen

Redaktion: Clara Cleo Cornell och Hanna Hanski Grünewald
Ljudproduktion: Sophie Rimheden
Ansvarig för idén och ansökan; Clara Cleo Cornell lierade sig med kollegan Hanna Hanski, samt tillfrågade producenten Sophie Rimheden om hon kunde tänka sig att jobba med inspelningen av programmen. (I bild, från vänster: Clara Cleo Cornell, Sophie Rimheden, Hanna Hanski)


Projektet

Det resulterade i 9 månadsprogram, med start i augusti 2010 och med ett avslutande program i maj 2012. Det har varit en fantastiskt intressant  utmaning och resa att arbeta med Radio Lilith och vi hoppas att vid ett senare datum  kunna återuppta programmet.

Mer om arbetet med projektet kan läsas i vår projektrapport till Ungdomsstyrelsen Projektrapport Radio Lilith.

Radio Lilith har fått och uppskattning från olika håll, och uppmärksammats på flera organisationers hemsidor, bl.a. Sveriges kvinnolobby.

Programmet i den form vi producerat det tog en hel del arbetstid i anspråk, ca 1 vecka/månad. Detta kunde vi klara tack vare att vi fått projektstödet.
Vi har på inrådan varit i kontakt med SVR P2 för produktion av ett liknande program men fått nej från dem, men vi avser också att söka oss  till SVR igen för att inventera andra möjligheter till samarbete. Samtidigt vill vi gärna se ett eget program för föreningen även i framtiden.

Läs mer i Liliths krönika 2005:1

Programinformation

  1. Radio Lilith, Program 1
  2. Radio Lilith, Program 2
  3. Radio Lilith, Program 3
  4. Radio Lilith, Program 4
  5. Radio Lilith, Program 5
  6. Radio Lilith, Program 6
  7. Radio Lilith, Program 7
  8. Radio Lilith, Program 8
  9. Radio Lilith, Program 9

Pressreleaser

Ansvariga

Redaktion: Clara Cleo Cornell och Hanna Hanski Grünewald
Ljudproduktion: Sophie Rimheden