Musikbranschens organisationer

Här har vi listat en del av musikbranschens organisationer.

  •  STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Bevakar upphovsrättsliga frågor och intäkter inom musikområdet.
  • SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik -Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare, bearbetare och arrangörer
  • Svenska Musikerförbundet – Sveriges fackliga organisation för musiker, Arbetar för och stödjer både frilansare, anställda, pedagoger och företag.
  • Musikcentrum – Musikcentrum verkar för ett aktivt musik-Sverige och skapa meningsfulla arbetsmöjligheter för medlemmarna.
  • Musikalliansen – Musikalliansen anställer samt organiserar kompetensutveckling för musiker.
  • Föreningen svenska tonsättare – Föreningen svenska tonsättare (Fst) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området.
  • Konstnärsnämnden – Utdelar stipendier, bl.a. till tonkonstnärer
  • Kulturskaparna – Kulturskaparna är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet.