Bidragsgivare och Sponsorer

Här är några exempel på bidragsgivare och sponsorer som kan vara bra för musiker.

  • Kulturförvaltningen Stockholms i Stad – Kulturförvaltningen stödjer kulturprojekt och arrangemang.
  • Ungdomsstyrelsen – Stödjer bla. projekt mot diskriminering. Lilith Eve har erhållit etableringsbidrag 2009-10 samt inom ramen för en jämställdhetssatsning bidrag till programserien Radio Lliith, konsertserien Lilith Live och 8 mars 2010.
  • Statens Kulturråd – Stödjer musiklivet med bl.a fonogramstöd, stöd till fria grupper m.m.
  • MoKs – Musik och Kulturföreningars samarbetsorganisation. MoKs kan ge projektbidrag till sina medlemsföreningar och anordnar också seminarier, nätverksträffar och Styrelseutbildningar.
  • Kulturbryggan – Kulturbryggan har i uppdrag att under 2011-12 vara en startpunkt för att stödja det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
  • Statens Musikverk – Den nya musikplattformen som ska stödja samarbetsprojekt, kulturutbyte, utvecklingsprojekt och jämställdhet inom musiklivet