Musikbranschens organisationer

Här har vi listat en del av musikbranschens organisationer.

 •  STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Bevakar upphovsrättsliga frågor och intäkter inom musikområdet.
 • SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik -Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare, bearbetare och arrangörer
 • Svenska Musikerförbundet – Sveriges fackliga organisation för musiker, Arbetar för och stödjer både frilansare, anställda, pedagoger och företag.
 • Musikcentrum – Musikcentrum verkar för ett aktivt musik-Sverige och skapa meningsfulla arbetsmöjligheter för medlemmarna.
 • Musikalliansen – Musikalliansen anställer samt organiserar kompetensutveckling för musiker.
 • Föreningen svenska tonsättare – Föreningen svenska tonsättare (Fst) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området.
 • Konstnärsnämnden – Utdelar stipendier, bl.a. till tonkonstnärer
 • Kulturskaparna – Kulturskaparna är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet.

Bidragsgivare och Sponsorer

Här är några exempel på bidragsgivare och sponsorer som kan vara bra för musiker.

 • Kulturförvaltningen Stockholms i Stad – Kulturförvaltningen stödjer kulturprojekt och arrangemang.
 • Ungdomsstyrelsen – Stödjer bla. projekt mot diskriminering. Lilith Eve har erhållit etableringsbidrag 2009-10 samt inom ramen för en jämställdhetssatsning bidrag till programserien Radio Lliith, konsertserien Lilith Live och 8 mars 2010.
 • Statens Kulturråd – Stödjer musiklivet med bl.a fonogramstöd, stöd till fria grupper m.m.
 • MoKs – Musik och Kulturföreningars samarbetsorganisation. MoKs kan ge projektbidrag till sina medlemsföreningar och anordnar också seminarier, nätverksträffar och Styrelseutbildningar.
 • Kulturbryggan – Kulturbryggan har i uppdrag att under 2011-12 vara en startpunkt för att stödja det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
 • Statens Musikverk – Den nya musikplattformen som ska stödja samarbetsprojekt, kulturutbyte, utvecklingsprojekt och jämställdhet inom musiklivet