Länktips

Musikbranschens organisationer

Här har vi listat en del av musikbranschens organisationer.

 •  STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Bevakar upphovsrättsliga frågor och intäkter inom musikområdet.
 • SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik -Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare, bearbetare och arrangörer
 • Svenska Musikerförbundet – Sveriges fackliga organisation för musiker, Arbetar för och stödjer både frilansare, anställda, pedagoger och företag.
 • Musikcentrum – Musikcentrum verkar för ett aktivt musik-Sverige och skapa meningsfulla arbetsmöjligheter för medlemmarna.
 • Musikalliansen – Musikalliansen anställer samt organiserar kompetensutveckling för musiker.
 • Föreningen svenska tonsättare – Föreningen svenska tonsättare (Fst) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området.
 • Konstnärsnämnden – Utdelar stipendier, bl.a. till tonkonstnärer
 • Kulturskaparna – Kulturskaparna är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet.

Bidragsgivare och Sponsorer

Här är några exempel på bidragsgivare och sponsorer som kan vara bra för musiker.

 • Kulturförvaltningen Stockholms i Stad – Kulturförvaltningen stödjer kulturprojekt och arrangemang.
 • Ungdomsstyrelsen – Stödjer bla. projekt mot diskriminering. Lilith Eve har erhållit etableringsbidrag 2009-10 samt inom ramen för en jämställdhetssatsning bidrag till programserien Radio Lliith, konsertserien Lilith Live och 8 mars 2010.
 • Statens Kulturråd – Stödjer musiklivet med bl.a fonogramstöd, stöd till fria grupper m.m.
 • MoKs – Musik och Kulturföreningars samarbetsorganisation. MoKs kan ge projektbidrag till sina medlemsföreningar och anordnar också seminarier, nätverksträffar och Styrelseutbildningar.
 • Kulturbryggan – Kulturbryggan har i uppdrag att under 2011-12 vara en startpunkt för att stödja det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
 • Statens Musikverk – Den nya musikplattformen som ska stödja samarbetsprojekt, kulturutbyte, utvecklingsprojekt och jämställdhet inom musiklivet

Kvinnor i musiknätverk

Här listar vi olika kvinnliga musiknätverk.
Sverige

 • EQLovesMusic – Nätverk för kvinnliga producenter (Göteborg). Arrangerar den årliga festivalen EQLovesFestival
 • Upfront Producer Network – Nätverk med kvinnliga producenter
 • KUPP! – Kvinnor upp på pulsen! – KUPP! vill stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
 • KVAST-Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsaättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.
 • Nätverket 50-50 – Vill ha 50/50 i hela musikbranschen.
 • Impra – Impras syfte är att främja jämställdhet och integration i musiklivet och att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation, oavsett musikgenre.
 • Jämställd festival – Presenterar statistik/info, samt debatterar och verkar genom olika projekt för en jämställdare musikscen.
 • Popkollo – Musikläger, seminarier, kompetensutveckling och workshops för tjejer och kvinnor som vill spela och utöva musik.
 • Ladyfest – Kulturparty med kvinnliga artister, finns för närvarande i Göteborg och Umeå. Vem som helst kan anordna sin egen Ladyfest!
 • Focus La Femme – projekt för att lyfta kvinnliga artister  (Trollhättan)

Internationellt

 • Keychange– internationellt projekt för att uppnå en jämställd musikbransch
 • Chick Singer Night – Konsertprojekt för kvinnliga artister (USA)
 • Girls Rock Camp Alliance 
 • Gogirlsmusic – Organisation för kvinnliga independent artister baserad i USA.
 • Lilith Fair – Stor festival i USA för kvinnliga artister som pågick 1997-99 som inspirerat till många initiativ. Ett försök till nystart gjordes 2010.
 • WIMUST – Women in music uniting strategies for talent,, projekt med EU-stöd.