Torsdag den 23 november 2017| Logga in
Betala medlemsavgiften

Så här betalar du din medlemsavgift

                                                                  

Medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari 2017.

Ordinarie medlem: 250 kr/år,
Stödmedlem: 150 kr/år, eller valfri summa därutöver

Sätts in på 
Plusgiro: 100 78 85-5

Viktigt! Ange namnet på den medlem avgiften gäller, samt år.
Exempel: "Eva Nordlund, ord. 2017" eller " Thomas Nillson, stöd 2017" 
Utan medlems namn inskrivet kan vi inte konfirmera din betalning.