Lördag den 15 december 2018| Logga in
Betala medlemsavgiften

Så här betalar du din medlemsavgift

                                                                  

Medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari för innevarande medlemsår. För att delta i konserter medmera måste din avgift vara betald.

Ordinarie medlem: 100 kr/år,


Sätts in på 
Plusgiro: 100 78 85-5

Viktigt! Ange namnet på den medlem avgiften gäller, samt år.
Exempel: "Eva Nordlund,  2017"
Utan medlems namn inskrivet kan vi inte konfirmera din betalning.