Lördag den 17 november 2018| Logga in

Att arrangera Lilith Eve-konsert

Här ligger information och lathundar till hjälp för Lilith Eve arrangemang och representation.

En GDrive kommer att startas där allt material ligger för medlemmar. Där kommer även alla föregående års evenemangsmaterial ligga som referens.

Detta ska finnas med till infobord vid evenemang:

Kom ihåg lista föreningsmaterial
Intresseanmälan för publik

Lilith Eves ljudanläggning kan användas vid behov: Översikt PA/anläggning.

Kontakta styrelsen vid intresse.

Alla publika musikevenemang i Lilith Eve måste STIM anmälas.
Anmälningsformulär: STIM redovisning för konsert

Adresslistor för marknadsföring: Vi har ett gmailkonto med adresser, så att vi kan samordna och uppdatera kontaktlistor. Vid behov av utskick, kontakta styrelsen.

Kom ihåg att det ska skrivas en rapport som läggs in i den årliga verksamhetsberättelsen för varje arrangemang. Det är du som arrangör/projektansvarig som gör denna.


Dokumentation: Samla gärna foton efter konserten och gör en liten artikel om eventet till hemsidan. Fotoalbum för aktuellt evenemang kan också läggas in på Lilith Eve Official på Facebook.

Redovisning av ekonomi gör du på denna blankett (finns även i excel så att det går att fylla i och justera digitalt) Redovisning projekt

Har arbetsgruppen utlägg för t ex möten lämnas kvitto med denna blankett till kassören, så får den som lagt ut tillbaka: Utläggsmall

Övrigt: Säkerhetsguide för evenemang

Se även Starta projekt

Mallar/exempel

8mars-medlemsinfo, adressuppgifter mm

8mars-bandinfo-teknikspec

8mars-budget-mall


Stockholms Läns Bildningsförbund-Bidragsansökan Kulturprogram

Studiefrämjandet-arbetsplan Band

Studiefrämjandet-arbetsplan-Projekt


Lathund:

8mars-lathund i att driva projekt

8mars-Lathund-Arbetsgrupper


Exempel:

8mars2009-Affisch

8mars2009-Artistinfo

8mars2009-Pressrelease

8mars2009-Pressrelease-kort

8mars2009-Programblad

8mars2009-Projektbeskrivning

8mars2009-Tider, konsertdagen. Speltider, Soundcheck mm


Tillbaka