Lördag den 15 december 2018| Logga in

LILITH EVE ORDINARIE ÅRSMÖTE 2018

Årsmötet 2018 gick av stapeln den 27 maj i Musikerförbundets lokaler i Stockholm. En liten men engagerad skara, med kunniga mötesordföranden Inga Lewenhaupt gick igenom och godkände föregående årets verksamhet,  beslut om stadgeändringar togs (se årsmöteshandlingar längre ned för motioner) och ny styrelse valdes.

I år har Lilith Eve valt att inte längre ha kvar stödmedlemskap utan endast ha ordinarie medlemskapet. Den som vill stödja Lilith Eve är välkommen att vara del av vårt kontaktnät via kontaktlista och kommer fortsatt att få inbjudningar och möjlighet att engagera sig vid intresse.

Styrelsen 2018
Ordförande - Clara Cleo Cornell, kassör - Jane Weiss. Ordinarie ledamöter: Signe Rudberg Selin - Uppsala, Anja Hallner - Skåne, Carolina Olsson, Caroline Williams och Madeleine Ericsson, Stockholm. Suppleant: Anna Salmonsson - Uppsala.

NYA STAGDAR 2018: Stadgar - Musikföreningen Lilith Eve

---------------------------------------------

INBJUDAN OCH ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2018

Alla medlemmar hälsas välkomna till Lilith Eves Årsmöte!

Datum: Söndagen den 27 maj
Tid: kl. 15:00
Plats: Musikerförbundet, Alströmergatan 23, Stockholm.
Efter mötet serveras mat, alkoholfri dryck och fika.

På Årsmötet går vi igenom året som gått och väljer styrelse för året som kommer.
Årsmötet är ett fint tillfälle att både sätta sig in i verksamheten och att träffas i föreningen!
Medlem från annan ort får resa till mötet bekostad av Lilith Eve.

Årsmöteshandlingar kan laddas ned här:
1. DAGORDNING: DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE 2018
2. MOTIONER: MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2018
3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
4. ÅRSREDOVISNING 2017: ÅRSREDOVISNING 2017
5. REFERENSEX. NUVARANDE STADGAR (SE MOTIONER): STADGAR LILITH EVE (2016)Årsredovisningen kommer att kompletteras med styrelsens underskrifter före mötet.


Information angående styrelseval
Ledamöter till styrelsen väljs två år i taget, med halva styrelsen ena året halva styrelsen nästkommande år
(med  undantag beroende på antal). Ordförande  väljs ett år i taget och sitter därför alltid på valbar plats. Lägsta och högsta antal ledamöter fastslås i Stadgarna §7 STYRELSE: "Föreningens styrelse består av ordförande samt 4-8 ledamöter. Suppleanter kan inväljas".

2018 sitter följande ledamöter på valbar plats:

Clara Cleo Cornell, ordf.
Caroline Williams, ordinarie ledamot
Elizabeth Fagerlund, ordinarie ledamot
Maria Nicander,  ordinarie ledamot
Anna Salmonsson, suppleant

Sittande ledamöter med ett år kvar är: Jane Weiss, (nuv. kassör), Signe Rudberg Selin, Madeleine Ericson, Carolina Olsson och Anja Hallner.


Tillbaka