Lördag den 17 november 2018| Logga in
Länkar

STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Bevakar upphovsrättsliga frågor och intäkter inom musikområdet.
SKAP - Svenska Kompositörer Av Populärmusik -Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare, bearbetare och arrangörer
Svenska Musikerförbundet - Sveriges fackliga organisation för musiker, Arbetar för och stödjer både frilansare, anställda, pedagoger och företag.
Musikcentrum - Musikcentrum verkar för ett aktivt musik-Sverige och skapa meningsfulla arbetsmöjligheter för medlemmarna.
Musikalliansen - Musikalliansen anställer samt organiserar kompetensutveckling för musiker.
Föreningen svenska tonsättare - Föreningen svenska tonsättare (Fst) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området.
Konstnärsnämnden - Utdelar stipendier, bl.a. till tonkonstnärer
Kulturskaparna - Kulturskaparna är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet.

Tillbaka