Lördag den 17 november 2018| Logga in
Länkar

Kulturförvaltningen Stockholms i Stad - Kulturförvaltningen stödjer kulturprojekt och arrangemang.
Ungdomsstyrelsen - Stödjer bla. projekt mot diskriminering. Lilith Eve har erhållit etableringsbidrag 2009-10 samt inom ramen för en jämställdhetssatsning bidrag till programserien Radio Lliith, konsertserien Lilith Live och 8 mars 2010.
Kulturförvaltning och Kulturnämnd ger stöd till lokala arrangemang. -
Statens Kulturråd - Stödjer musiklivet med bl.a fonogramstöd, stöd till fria grupper m.m.
MoKs - Musik och Kulturföreningars samarbetsorganisation. MoKs kan ge projektbidrag till sina medlemsföreningar och anordnar också seminarier, nätverksträffar och Styrelseutbildningar.
Kulturbryggan - Kulturbryggan har i uppdrag att under 2011-12 vara en startpunkt för att stödja det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
Statens Musikverk - Den nya musikplattformen som ska stödja samarbetsprojekt, kulturutbyte, utvecklingsprojekt och jämställdhet inom musiklivet

Tillbaka